Трансплантация - мүшелер мен тіндерді ауыстырып қондыру әдісі (латын тілінен transplantare көшіру) жоқ немесе патологиялық процесстердің арқасында зағымданған тіндер немесе өзінің тінін пайдалануға болатын мүшелер, немесе басқа ағзадан алынған.

Трансплантация мынадай өзгеше түрлеріне бөлінеді: аутотрансплантация – бір ағзаның ішінде мүшелерді немесе тіндерді ауыстыру; изотрансплантация – генетикалық ұқсастығы бар ағзадан алынып, ауыстырылған тіндер немесе мүшелер (мысалы: егіздерде); аллотрансплантация – (көнерген гомотрансплантация) бір түрлі ағзалардың мүшелерін және тіндерін ауыстыруы; ксенотрансплантацию (көнерген гетеро-трансплантация) - әр түрлі ағзалардың мүшелерін және тіндерін ауыстыруы.

Трансплантация ортотопиялық және гетеротопиялық болады. Ортотопиялық трансплантация (грек тілінен orthos тура, түзу + topos орын) — бұл жағдайда мүшені немесе тінді жоқ немесе алынып тастаған дәл сондай мүшенің немесе тіннің орнына ауыстырып қондыру. Гетеротопиялық трансплантация (грек тілінен heteros өзге, бөтен, өзгеше + topos орын) - бұл жағдайда мүшені немесе тінді өзіне тән емес орынға ауыстырып қондыру.

Гетеротопиялық Т-ның біршама жағдайларда қосымша өзгешіліктері бар, мысалы, трансплантат (жүрек, бауыр, үйқы безі) әлі біршама жұмыс жасап тұрған, бірақ зақым келген мүшенің орнына қосымша рөл атқарады.

Трансплантат – ауыстырып қондыруға арналған тіннің, мүшенің бөлігі немесе бүтін бір мүше. Ауыстырып қондыру үшін ағзадан алынған тін немесе мүшені донор деп атайды, ал реципиент деп тінін немесе мүшесін ауыстырған ағзаны атайды. «Ретрансплантация» деп сол немесе басқа трансплантатты қайта ауыстырып қондыруды атайды.

Емделушілерге

Трансплантацияның сәтті өтуі психологиялық тұрғыда икемделігі, денсаулықты қолдау жігері және содан кейінгі салауатты өмір салтына байланысты.

Мультидисциплинарная команда

Успех трансплантации будет зависеть от психологического настроя пациента, усилий по поддержанию здоровья и здорового образа жизни после нее.

ОО 'Нурлы Когам'

Успех трансплантации будет зависеть от психологического настроя пациента, усилий по поддержанию здоровья и здорового образа жизни после нее.

Фото/видео галерея

Успех трансплантации будет зависеть от психологического настроя пациента, усилий по поддержанию здоровья и здорового образа жизни после нее.

Жиі қойылатын сұрақтар

Жүрек функциясы жеткіліксіздігі жағдайында не болады? Қандай жағдайларда жүрек трансплантациясы көрсетілген? Жүрек трасплантациясынан кейін асқынулар болуы мүмкін бе?

Сотрудничество

Успех трансплантации будет зависеть от психологического настроя пациента, усилий по поддержанию здоровья и здорового образа жизни после нее.